top of page
6317c372e340690d3eb02358c745b87d.jpg

CEZA HUKUKU

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu 26.09.2004 tarihinde kabul edilmiş olup, 12.10.2004 tarihinde 25611 sayılı Resmi Gazetede yayına girmiştir. Söz konusu kanun toplamda 345 madde içermektedir. 

Ceza yargılamasında; iddia eden, iddia ve suçlama, suçlanan ve yargılanan sıfatları gündeme gelir, fakat henüz mahkumiyet ve mahkum, yani kesin hüküm ve hükümlü yoktur. Bu durum temel hukuk doktrinlerinden olan suçsuzluk karinesi gereği ortaya çıkmıştır. Suçsuzluk karinesi, bir suçtan dolayı kovuşturulan kişinin, suçluluğu mahkeme kararıyla sabit olmadıkça suçlu sayılmamasını ifade eder.
 

Hukuk büromuz faaliyet gösterdiği ceza hukuku ve ceza yargılaması hukuku, uzmanlık alanlarının başında gelmektedir. Alanında tecrübeye sahip avukatlarımız soruşturmanın başından kovuşturmanın sonuna kadar, sürecin her aşamasını büyük bir titizlik ve itina ile takip etmekte ve müvekkillerini temsil etmektedir. 

bottom of page