top of page
_1242232242020_.png
İNFAZ HUKUKU

İnfazda temel ilke 5275 sayılı Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun m.2’de “Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin kurallar hükümlülerin ırk, dil, din, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, doğum, felsefî inanç, millî veya sosyal köken ve siyasî veya diğer fikir yahut düşünceleri ile ekonomik güçleri ve diğer toplumsal konumları yönünden ayırım yapılmaksızın ve hiçbir kimseye ayrıcalık tanınmaksızın uygulanır. Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazında zalimane, insanlık dışı, aşağılayıcı ve onur kırıcı davranışlarda bulunulamaz.” Şeklinde belirtilmiştir. 

Hukuk Büromuzda mahkumların hak kaybına uğramaması adına infaz aşamasının takibi tarafımızca gerçekleştirilmektedir. Müddetname hazırlattırılması, İnfaz Hakimliği talepleri, Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılma Yönetmeliği, Mahsup gibi bir çok işlem ile müvekkillerimizin hakkına ulaşmasını sağlamaktayız.

Suçluyu kazıyınız altından insan çıkar.”
Faruk EREM ( 1913- 1998 )

bottom of page