top of page

Doğrudan Açık İnfaz Kurumuna Alınacak Hükümlüler


Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılma Yönetmeliği toplamda beş kısım 16 maddeden oluşmaktadır. Yönetmelik ile doğrudan açık infaz kurumuna ayrılacaklar, kapalı infaz kurumundan açık infaz kurumuna geçiş yapacaklar hakkında usul ve esaslar belirlenmektedir. Ayrıca açık ceza infaz kurumları arasındaki nakiller hakkında da uygulanması gereken hususlar belirtilmektedir. Yönetmelik çocuk eğitim evlerini kapsamaktadır.


Yönetmeliğin beşinci maddesinde doğrudan açık kuruma alınacak hükümlüler belirtilmiştir. İşbu madde şu şekildedir :

MADDE 5 – (1) Terör suçları, örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar hariç olmak üzere;

a) Kasıtlı suçlardan toplam üç yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkûm olanların,

b) Taksirli suçlardan toplam beş yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkûm olanların,

c) Adlî para cezası hapis cezasına çevrilenlerin,

ç) 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu gereğince tazyik hapsine tabi tutulanların, cezaları doğrudan açık kurumlarda yerine getirilir.


Suç miktarı ne olursa olsun terör, örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçların doğrudan açık infaz kuruma alınma imkanı bulunmamaktadır.


A- Kasıtlı suçlardan toplamda üç yıl veya daha az cezaya mahkum olmak gerekmektedir. Kasten işlenebilen suçlardan bazıları şunlardır :

 • Kasten Öldürme ( TCK 81 ),

 • Kasten Yaralama ( TCK 86 ),

 • Rüşvet ( TCK 252 ) ,

 • Görevi kötüye kullanma ( TCK 257 ) ,

 • Hırsızlık ( TCK 141 ) ,

 • Yağma ( TCK 148-149-150 ) ,

 • İftira ( TCK 267 ),

 • Nitelikli hırsızlık ( TCK 142 ) ,

 • Tehdit ( TCK 106 ),

 • Nitelikli dolandırıcılık ( TCK 158 ) ,

 • Hakaret TCK 125 ) ,

Ör : Basit Hırsızlık suçundan ( TCK 141- 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ) toplamda 2 yıl 6 ay 10 gün hapis cezası kesinleşen bir kişi doğrudan açık infaz kurumuna alınacaktır.


B- Taksirli suçlardan ise toplam beş yıl veya daha az cezaya mahkum olmak gerekmektedir. Taksirle işlenebilen suçlardan bazıları şunlardır :

 • Taksirle öldürme suçu (TCK 85),

 • Taksirle yaralama (TCK 89),

 • Taksirli iflas (TCK 162),

 • Genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması (TCK 171),

 • Atom enerjisi ile patlamaya sebebiyet verme (TCK 173),

 • Trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma (TCK 180),

 • Çevrenin taksirle kirletilmesi (TCK 182),

 • Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin detayları izahat (TCK 329),

 • Yasaklanan detayları izahat (TCK 336),

 • Taksir sonucu casusluk fiillerinin işlenmesi (TCK 338)

Ör : Taksirle iflas suçundan ( TCK 162 - 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ) toplamda 1 yıl hapis cezası kesinleşen bir kişi doğrudan açık infaz kurumuna alınacaktır.


C- Adli para cezasının ödenmemesi halinde hapis cezasına çevrilmesi halinde oluşacak hapis cezasının infazında da hükümlü doğrudan açık infaz kurumuna alınır.


Ör : Günlük 100 TL'den toplamda 1000 TL adli para cezası alan bir kişi adli para cezasını ödemediği takdirde 10 gün hapis cezası alacaktır.


D- ç) 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu gereğince tazyik hapsine tabi tutulanların, cezaları doğrudan açık kurumlarda yerine getirilir.


Ör : İcra ve İflas Kanunu'nun 111. madde'ye göre borçlu borcunu ödeme şartını haklı bir sebep olmaksızın ihlal ederse( icra taahhüdünün ihlali) , alacaklının şikayeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Alınacak tazyik hapsi sonrasında hükümlü doğrudan açık infaz kurumuna alınacaktır.


SUÇ TİPİ

HAPİS CEZASI ÜST SINIRI

KASTEN İŞLENEN

3 YIL

TAKSİRLE İŞLENEN

5 YIL

ADLİ PARA CEZASI

İİK uyarınca Tazyik Hapsi


88 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page