top of page

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun “7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun (“Tebligat Kanunu”) 21/2. maddesi uyarınca çıkarılacak tebligat uygulaması” konulu İçtihadı Birleştirme Kararı

Güncelleme tarihi: 3 Nis

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun “7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun (“Tebligat Kanunu”) 21/2. maddesi uyarınca çıkarılacak tebligat uygulaması” konulu İçtihadı Birleştirme Kararı (“Karar”) 20 Nisan 2021 tarihli ve 31460 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.


Tebligat Kanunu’nun 21/2. maddesine göre: “Gösterilen adres muhatabın adres kayıt sistemindeki adresi olup, muhatap o adreste hiç oturmamış veya o adresten sürekli olarak ayrılmış olsa dahi, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza karşılığında teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırır. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır”.



Karar kapsamında muhatabın bilinen en son adresine çıkartılan tebligatın iade edilmesi ve adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresinin bu adresten farklı olması halinde; adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresine “MERNİS adresi” şerhi verilerek Tebligat Kanunu’nun 21/2. maddesi uyarınca doğrudan tebligat çıkartılmasının yeterli olup olmadığı, öncelikle bu adrese normal bir tebligat çıkartılmasının gerekip gerekmediği hususları değerlendirilmiştir.



Karar Öncesi Uygulama Nasıldı?


Karar öncesi uygulamada, örneğin, İstanbul Anadolu Adliyesi İcra Dairesi’nden son bilinen adresi İstanbul olan borçluya çıkarılan ödeme emri tebligatının iade dönmesi akabinde, borçlunun MERNİS adresinin farklı bir yer, örneğin Eskişehir olması halinde; Eskişehir’e yeniden normal bir tebligat düzenleniyor, bu tebligatın da iade dönmesi sonrasında ise ancak Tebligat Kanunu madde 21/2’ye göre tebligat düzenlenebiliyordu.



Karar Ne Getiriyor?


Karar’a göre tebligat çıkarmaya yetkili merciler tarafından muhatabın bilinen en son adresine çıkarılan tebligatın iade edilmesi ve adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresinin bilinen adresten farklı olması halinde; adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresine "MERNİS adresi" şerhi verilerek Tebligat Kanunu'nun 21/2. maddesi uyarınca doğrudan tebligat çıkarılmasının yeterli olacağı hükme bağlanmıştır.



Karar doğrultusunda, MERNİS adresi şerhi öncesinde bahsi geçen adrese ayrıca “normal bir tebligat” çıkartılması gerekmediği hüküm altına alınarak üç aşamalı tebligat dönemine son verilmiştir.


Karara ulaşmak için tıklayınız.

3 görüntüleme0 yorum

Commentaires


bottom of page